Nieuwe dirigent Everhard Zwart

In juni van dit jaar bereikte ons het bericht dat, na 25 jaar trouwe dienst, Jimco Zijlstra heeft besloten zijn dirigentschap per 1 januari 2015 te beëindigen.

Everhard Zwart

Niet lang daarna is door het bestuur een beroepingscommissie gevormd die een aantal dirigenten heeft benaderd. Na een aantal gesprekken van de commissie met de kandidaat-dirigenten en twee proefdirecties verder hebben de koorleden gestemd.

Jimco Zijlstra heeft de commissie als muzikaal adviseur bijgestaan.

Met een ruime meerderheid is op maandagavond 3 november in de Prinses Julianakerk Everhard Zwart uit Krimpen aan de IJssel door de leden tot de nieuwe dirigent gekozen.
Een aantal dagen later is het contract ondertekend! Het bestuur, dirigent en leden van het Christelijk Mannenkoor “Scheveningen”, wensen Everhard Zwart heel veel succes en God’s zegen toe bij de muzikale leiding van ons koor!